ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

A www.remenyfarm.hu  Általános Szerződési Feltételek dokumentuma kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, nem kerül iktatásra, magatartási kódexre nem utal. A szerződés nyelve magyar.

Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató weblapján (https://remenyfarm.hu) történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető az alábbi weboldalon: http://remenyfarm.hu/aszf. Amennyiben az ÁSZF tartalmában változás következik be arról külön tájékoztatunk a BLOG menüpontban is, azaz felhívjuk a figyelmed az ÁSZF tartalmában történt változtatásokra.

A SZOLGÁLTATÓ

A szolgáltató neve:

Név:  Remény Farm Kft.

Székhely: 3343 Bekölce, 025.

Cégjegyzékszám: Cg. 10 09 037306

A bejegyző  bíróság  megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 26667089-2-10

E-mail: rendeles@remenyfarm.hu

I. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

 1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.
 2. A jelen Szabályzat 2019. 03. 01.-től hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot annak tényét azonban folyamatosan feltünteti a Hírek menüpontban. Felhasználó a weboldalak használatával elfogadja, hogy rá nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
 3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa, akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

II. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK

 1. Szolgáltató által üzemeltetett webshop elsősorban a környezet védelemért felelősséget vállaló vásárlók igényeit szolgálja. A megjelenített termékek  kizárólag online rendelhetőek meg Magyarország területén. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők és nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját.
 2. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékekről megjelenített képek eltérhetnek a ténylegesen értékesített terméktől figyelemmel arra, hogy azok természetesek, természetükből eredően egyediek (ezek a termékek attól egyediek, hogy azokat a természet alkotta meg), ebből következően két tökéletesen egyforma nem létezhet. Emiatt a termékekről készített képek kis mértékben eltérhetnek a valóságtól. Ezen eltérések nem haladják meg azt a szintet, ahol már más termékről kellene beszélni. A közzétett fotón ábrázolttól fentiek szerint eltérő termék szolgáltatása minden esetben biztosítja a termék alkalmasságát a rendeltetés szerinti célra. Emiatt az erre visszavezethető eltérésekért a Szolgáltató a felelősségét kizárja. A weboldalon üzemeltetett internetes áruházában feltüntetett termékek megvásárlására a készlet erejéig van lehetőség. 
 3. Amennyiben akciós ár/vagy egyéb akció kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználót az akcióról és annak pontos időtartamáról.

III. A RENDELÉS

 1. Vásárlás regisztrációval és regisztráció nélkül lehetséges.
 2. Felhasználó a megvásárolni kívánt termék oldalán a ’Kosárba’ (bevásárló kosár ikon  gomb megnyomásával) azt a kosárba helyezi.
 3. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a ’Kosár megtekintése’ ikonra kattintva.
 4. Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, úgy folytatja a kiválasztást. Amennyiben nem szeretne további terméket vásárolni, rákattint a ’Kosár megtekintése’ gombra.
 5. A Felhasználó ezek után a szállítási adatokat adja meg. Az esetelegesen hibás/pontatlan adatokat tartalmazó megrendelés kiszállításáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
 6. Szállítási információk:

IV. Az aktuálisan elérhető szállítási opciókról Szolgáltató a rendelési folyamaton belül a termékoldalakon, illetve a Pénztár oldalon tájékoztatást ad.

 1. Fizetés Barion tárca igénybevételével történik a FIZETÉS gombra kattintva, mely során meg kell adni a számlázási és a szállítási adatokat. A Barion rendszerén keresztül megvalósuló fizetések esetén a bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
 2. A Fizetési folyamat elindításához el kell fogadni az Általános Szerződési Feltételeket, és az Adatvédelmi Szabályzatot majd a‘ KÜLDÉS ’ gombra kattintva elküldésre kerül a megrendelés.
 3. A megrendelésről a megrendelés során megadott emailcímre visszaigazoló email érkezik, melyben áttekintésre kerülnek a megrendelés részletei és a szállítási információk is ezen e-mail-címre kerülnek közlésre. A Szolgáltató 48 órán belül köteles a fogyasztó ajánlatát e-mail útján visszaigazolni. A Szolgáltató ezen időtartamon belül vagy elfogadó nyilatkozatot tesz, vagy a vételi ajánlatot– akár ráutaló magatartással, vagyis hallgatással– vissza is utasíthatja. Szolgáltatónak lehetősége van arra, hogy a visszaigazolásra és az elfogadó (vagy visszautasító) nyilatkozat megtételére azonos időpontban, egy elektronikus üzenetben kerüljön sor.

V. A fizetendő összeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján előrendelési költséget tartalmaz. A vásárló a rendelés leadásával hozzájárul, hogy az előlegről való számlát akár kizárólag elektronikus úton kapja meg. A fizetendő végösszeg súlymérést követően a kézbesítéskor kerül kiszámításra, tekintettel Szolgáltató által értékesített termékek kg/Ft árazására. A megrendeléskor kifizetett előleg ebből kerül levonásra. Szolgáltató kézbesítéskor állítja ki a végösszegről való számlát.

 1. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás nem érkezik meg, jelezze a rendeles@remenyfarm.hu e-mail-címen. A megrendelések feldolgozása, munkanapokon 09:00 és 17:00 óra közt történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.

Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni, vagy „Levélszemét” mappába érkezés miatt a Felhasználó figyelmét elkerülte a levél beérkezése.

VI. A TERMÉKEK ÁRA

A webáruházban szereplő termékek megvásárlása fizetési kötelezettséggel jár. A Vásárlót terheli a termék árának, valamint a szállítás díjának megfizetése. Az árak minden esetben bruttó árak.

Amennyiben a termékek ára technikai hiba miatt, vagy egyéb okból tévesen kerül feltüntetésre a webáruházban, Szolgáltató erről haladéktalanul tájékoztatja a Vevőt. Ezen tájékoztatás nem minősül visszaigazolásnak, így nem jelenti a szerződés létrejöttét, akkor sem, ha Szolgáltató automatikus visszaigazolást küld. Ez esetben a Vevő szerződési ajánlatának a Vevő kifejezett elfogadó nyilatkozata minősül, amely tartalmazza, hogy a megrendelését a termék Eladó által helyesbített, tényleges árának ismeretében, azt elfogadva adja le. A szerződés ez esetben is Eladó elfogadó nyilatkozatot tartalmazó visszaigazolásával jön létre.

VII. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS A TELJESÍTÉS

 1. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben, hétköznap 9 és 17 óra közt történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.
 2. Szolgáltató a rendelések kiszállítását előre meghatározott kiszállítási időpontokban teljesíti. Felhasználó a vásárlási folyamat során ezen előre meghatározott kiszállítási időpontok közül választhat.
 3. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Vásárlót haladéktalanul tájékoztatni, valamint kérésre a Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb kilencven napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.
 4. Szolgáltató fenntartja a jogot a visszaigazolt- de elfogadó nyilatkozatot nem tartalmazó- megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!

VIII. AZ ELÁLLÁS JOGA

 1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a bontatlan, megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.
 2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
 3. A Felhasználó írásban, az átvételtől számított 14 munkanapon belül, e-mailben elküldött nyilatkozattal köteles jelezni elállási jogát. Az elállási nyilatkozatot a megrendelőnek az rendeles@remenyfarm.hu e-mail címre kell megküldenie. Az elállási nyilatkozatban meg kell adni a megrendelésben szereplő minden adatot, a megrendelés számát, illetve a megrendelésnek és a termék kézhezvételének az időpontját. Ezek hiányában, vagy ha egyéb okból a Szolgáltató nem tudja beazonosítani, hogy az elállási nyilatkozatot így nem tudja elfogadni. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, Szolgáltató nem vállalta e költség viselését.
 4. Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.
 5. Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak. Elállás esetén a Megrendelő köteles, a terméke(ke)t sértetlen állapotban, a termék(ek) biztonságát, sérülésmentességét megfelelően biztosító csomagolásban kell visszajuttatnia a Szolgáltatótól emailben kapott címre. (Figyelem! Ez a cím nem feltétlen egyezik meg Szolgáltató székhelyével, vagy a személyes átvevőponttal! Amennyiben ez nem történik meg, úgy Szolgáltató nem vállalja a felelősséget a hibás címre küldött termékért, így visszatéríteni sem áll módjában azt.). Szolgáltató kizárólag új állapotú termék esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Figyelem: nem illeti meg a vásárlót az elállás joga Szolgáltató élelmiszeripari termékei esetében, amennyiben már kibontásra került a termék! Lásd bővebben: következő pont.

IX. A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát* olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

*a szolgáltató a saját meghirdetett marketinges promóciói keretén belül, az általa meghatározott feltételek szerint ettől eltérően is meghatározhatja a fogyasztó elállási jogának gyakorlását

 1. Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére, beleértve a szállítási díjat is.
 2. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.
 3. Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.
 4. Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi a termék(eke)t.
 5. A Vásárló kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.
 6. Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.
 7. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a termékeket.
 8. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó Szolgáltató részére.
 9. Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát.
 10. Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.
 11. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

X. PÉNZVISSZAFIZETÉSI GARANCIA

A Szolgáltató annak ellenére, hogy zárt csomagolású, romlandó élelmiszeripari terméket törvényileg előírtan nem köteles visszavenni, promóciói keretén belül engedélyezheti a termék visszaküldését, ha erről a weboldalán tájékoztatást ad.

XI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
 2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
 3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
 4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
 5. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldal állandó elérhetőségéért. Az olyan károkért, melyek abból keletkeztek, hogy a Weboldal nem állt rendelkezésre, Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.
 6. Szolgáltató legjobb tudása szerint válogatja össze a Webshopban elérhető termékek palettáját.
 7. Szolgáltató folyamatosan fejleszti az elérhető és megrendelhető termékek minőségét.
 1. Vásárló nem jogosult a Weboldalon megjelenő védjegyek, termékpartnerek és egyéb védjegytulajdonosok által használt védjegyek, termékmegjelölések, ábrák, képek, szimbólumok jogosulatlan használatára, kivéve, ha ehhez az érintett tulajdonosok előzetesen írásban hozzájárultak. Ezen kötelezettség megszegése esetén – az egyéb jogszerű igények érvényesítése mellett – Szolgáltató jogosult a jelen szerződéses jogviszony azonnali hatályú felmondására.
 2. Vásárló beleegyezését adja ahhoz, hogy Szolgáltató reklámcélú ajánlatokat, hirdetéseket juttasson el e-mailben a Vásárló részére. Amennyiben a Vásárló ezt írásban kifogásolja, vagy él a hírlevélről történő leiratkozás lehetőségéről úgy Szolgáltató továbbiakban nem jogosult a Vásárlót ilyen tartalmú közleményekkel megkeresni.

XII. A PANASZKEZELÉS

 1. Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsük. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen közölheti.
 2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.
 3. Az írásbeli panaszt az webáruházunk 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
 4. Panaszaidat, észrevételeidet az rendeles@remenyfarm.hu e-mail-címen jelezheted felénk.
  Kérjük, hogy amennyiben panasszal élsz szolgáltatásainkkal kapcsolatosan, úgy elsősorban a Szolgáltató felé fordulj. Szolgáltatóként elkötelezettek vagyunk a panaszok békés úton történő rendezése mellett.
 5. Esetlegesen felmerülő vitáink rendezésére az Online Vitarendezési Platformot is igényben veheted. Az online vitarendezési platform felhasználható az online adásvételi és szolgáltatási szerződésekből eredő fogyasztói jogviták rendezéséhez. A platform elérhető az alábbi linkről:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Panaszoddal a lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerint illetékes békéltető testületekhez is fordulhatsz. A békéltető testületek illetékességére és eljárására vonatkozó információkat az alábbi linken találod meg: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 1. Panasszal fordulhatsz a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Telefonszám: +36 1 459 4800

E-mail: nfh@nfh.hu

XIII. ADATVÉDELEM
A weboldal adatkezelési nyilatkozata a következő oldalon érhető el.